Studium v hudebním oboru je organizováno takto:

 • přípravné studium I. stupně – je určeno pro žáky ve věku 5 – 6 let (dosažených k 1.9. daného školního roku)
  • Základní součástí tohoto studia je Přípravná hudební výchova (viz odkaz níže - Doplňkové předměty), kolektivní předmět, kde se rozvíjí všeobecné základní hudební dovednosti, zpěv, základy notopisu. Vedle toho je možno nastoupit i do individuální výuky ve zvoleném zaměření. To je umožněno žákům po úspěšném absolvování přijímací talentové zkoušky, a pokud má škola volnou kapacitu.
 • studium I. stupně – organizuje se pro žáky od 7 let věku a starší a trvá 7 let, ke studiu na I. stupni mohou být přijati žáci i bez přípravného studia
  • Zde již jsou uchazeči přijímáni na základě specializované talentové zkoušky přijímáni ke studiu konkrétního hudebního zaměření. Učební plány a struktura předmětů je uvedena v odkazech níže.
 • přípravné studium II. stupně – pouze pro žáky hudebního oboru a je určeno uchazečům, kteří neabsolvovali první stupeň studia (délka studia je jeden rok)
  • Náplní je pouze výuka hlavního oboru.
 • studium II. stupně – se organizuje pro žáky od 14 let věku a starší a trvá 4 roky
  • Zpravidla rozvíjí úroveň žáka, dosaženou studiem I. stupně, ale je možno zahájit i studium jiného zaměření, pokud uchazeč splní kritéria přijímací zkoušky.
 • studium pro dospělé – se organizuje pro žáky od 18 let věku, horní hranice není omezena, trvá 4 roky
  • Jedná se o navazující program na absolventy studia II. stupně, ale může být přijat i začínající uchazeč, pokud splní kritéria přijímací zkoušky.

 

V hudebním oboru vyučujeme níže uvedená zaměření:
(doplňkové předměty nelze zvolit jako hlavní obor – pouze PHV v přípravném studiu)