Studijní plán zaměření Hra na klavír I. stupeň
Předmět Hodinová dotace Celkem
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník
hra na klavír 1 1 1 1 1 1 1 7
sborový zpěv       1 1 1 1 4
hudební teorie I. 1 1 1 1 1     5
improvizace 1 1 1 1 1 1 1 7
čtyřruční hra 1 1 1 1 1 1 1 7
jevištní pohyb 1 1 1 1 1 1 1 7
komorní hra 1 1 1 1 1 1 1 7
Celkem 2 (+4) 2 (+4) 2 (+4) 3 (+4) 3 (+4) 2 (+4) 2 (+4) 16 (+28)
                 
Studijní plán zaměření Hra na klavír II. stupeň      
Předmět Hodinová dotace Celkem      
I. ročník II. ročník III. ročník IV. ročník      
hra na klavír 1 1 1 1 4      
sborový zpěv     1 1 2      
hudební teorie II. 1 1     2      
improvizace 1 1 1 1 4      
čtyřruční hra 1 1 1 1 4      
jevištní pohyb 1 1 1 1 4      
komorní hra 1 1 1 1 4      
Celkem 2 (+4) 2 (+4) 2 (+4) 2 (+4) 8 (+16)      
vyučovací předměty a hodinové dotace psané kurzívou jsou nepovinné a volitelné      

Vyučující:

Dagmar Blažková

Hana Černíková

Zdeňka Jiřičná

Radka Hanáková 

BcA. Jarmila Kubátová 

Marta Marešová

Vendelín Němec

BcA. Jakub Potoček 

MgA. Lukáš Vendl, Ph.D. 

PaedDr. Marie Wiesnerová


V listopadu 2019 získala škola vynikající nástroj firmy Steinway & Sons do koncertního sálu: