Studijní plán předmětu Hra na klavír I. stupeň
Předmět Hodinová dotace Celkem
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník
hra na klavír 1 1 1 1 1 1 1 7
sborový zpěv       1 1 1 1 4
hudební teorie I. 1 1 1 1 1     5
improvizace 1 1 1 1 1  1  1 7
čtyřruční hra 1 1 1 1 1  1  1 7
jevištní pohyb 1 1 1 1 1  1  1 7
komorní hra 1 1 1 1 1  1  1 7
Celkem  2 (+4)  2 (+4)  2 (+4)  3 (+4)  3 (+4)  2 (+4)  2 (+4) 16 (+28)

Nepovinné volitelné předměty jsou značeny kurzívou. Docházka do předmětu je podmíněno kapacitou školy a schválením pedagogy.

Studijní plán předmětu Hra na klavír II. stupeň
Předmět Hodinová dotace Celkem
I. ročník II. ročník III. ročník IV. ročník
hra na klavír 1 1 1 1 4
sborový zpěv     1 1 2
hudební teorie II. 1 1     2
improvizace 1 1  1  1 4
čtyřruční hra 1 1  1  1 4
jevištní pohyb 1 1  1  1 4
komorní hra 1 1  1  1 4
Celkem  2 (+4)  2 (+4)  2 (+4)  2 (+4) (+16)

Nepovinné volitelné předměty jsou značeny kurzívou. Docházka do předmětu je podmíněno kapacitou školy a schválením pedagogy.


Vyučující:

Dagmar Blažková

Hana Černíková

Zdeňka Jiřičná

Radka Hanáková 

BcA. Jarmila Kubátová 

Marta Marešová

Vendelín Němec

BcA. Jakub Potoček 

MgA. Lukáš Vendl, Ph.D. 

PaedDr. Marie Wiesnerová


V listopadu 2019 získala škola vynikající nástroj firmy Steinway & Sons do koncertního sálu: