PŘÍSPĚVKY z portálu AKTIVNÍ MĚSTO
je možné využít, jsou však stanovena poněkud odlišná pravidla. Do žádosti VŽDY UVÁDĚJTE variabilní symbol určený naší školou. Částka Vám bude převedena až poté, co dorazí příspěvek na účet školy.

15. 5. 2023 skončí v rámci projektu Darujeme kroužky dětem výzva Darujeme kroužky dětem 2. pol. 2022/2023 ČR a UA.

 

Citace ze Školního řádu ZUŠ Charlotty Masarykové, který je platný k 1.9.2015:

Úplata za vzdělávání žáků se řídí vyhláškou č. 71/2005 Sb. o základní uměleckém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

Ředitel školy stanoví výši úplaty na období školního roku. Úplatu lze uhradit ročně, pololetně, čtvrtletně nebo měsíčně (dle dohody s vedením školy). Úplata za stanovené období je splatná do 15. dne prvního měsíce příslušného období. Pokud se tedy jedná o platbu pololetní, je splatnost úplaty za vzdělání za I. pololetí daného školního roku do 15. září, splatnost úplaty za vzdělání za II. pololetí daného školního roku do 15. února. Ředitel školy může dohodnout se zákonným zástupcem nezletilého žáka nebo zletilým žákem jiný termín úhrady.

Výše úplaty na školní rok 2023/2024 - aktualizováno

 

HUDEBNÍ OBOR


cena je za celý studijní plán, včetně příslušných doplňkových předmětů v daném zaměření

standardní - individuální studium:

studium měsíční platba pololetní platba
přípravné pro I.stupeň 300,-Kč 1500,-Kč
přípravné pro II. stupeň 500,-Kč 2500,-Kč
základní I. a II. stupně 500,-Kč 2500,-Kč
pro dospělé při VŠ 520,-Kč 2600,-Kč
pro dospělé při zaměstnání 1450,-Kč 7250,-Kč

studium v kroužku - více žáků v hodině (pokud je umožněno v daném zaměření):

studium měsíční platba pololetní platba
základní I.stupně - kroužek 2 žáci  300,-Kč 1500,-Kč
základní I.stupně - kroužek 3 žáci 240,-Kč 1200,-Kč
pro dospělé při VŠ - kroužek 2 žáci  340,-Kč 1700,-Kč
pro dospělé při zaměstnání - kroužek 2 žáci  720,-Kč 3600,-Kč

rozšířené studium - pouze individuální výuka (pokud je umožněno):

studium měsíční platba pololetní platba
základní I. a II. stupně - 70 min hlavního oboru 540,-Kč 2700,-Kč
základní I. a II. stupně - 90 min hlavního oboru 640,-Kč 3200,-Kč
pro dospělé při VŠ - 70 min hlavního oboru 640,-Kč 3200,-Kč
pro dospělé při VŠ - 90 min hlavního oboru 740,-Kč 3700,-Kč

 

TANEČNÍ OBOR
 

studium měsíční platba pololetní platba
přípravné i základní I. a II. stupně 340,-Kč 1700,-Kč

 

VÝTVARNÝ OBOR

 

studium měsíční platba pololetní platba
přípravné i základní I. a II. stupně 400,-Kč 2000,-Kč