AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

Projekt pražských základních uměleckých škol (příspěvkových organizací) a HMP, určený pro seniory v oblasti celoživotního uměleckého vzdělávání

Rada hlavního města Prahy dne 25. 8. 2015 schválila záměr založení sítě Akademie umění a kultury pro seniory HMP na 6 základních uměleckých školách zřizovaných hlavním městem Prahou. Akademie umění a kultury pro seniory HMP poskytuje lidem v postproduktivním věku, tj. seniorům („55 +“), odborné studium v těchto uměleckých oborech:

·    hudební

·    výtvarný

·    taneční

·    literárně-dramatický (v naší ZUŠ se nevyučuje)

Vzdělávání v Akademii umění a kultury HMP je seniorským studentům poskytováno zdarma.

 

V současné době byl zahájen v naší škole první rok již třetího tříletého turnusu.