Zastupitelstvo hlavního města Prahy schválilo soubor opatření pro zmírnění dopadů inflace. V rámci tohoto souboru opatření mohou zletilí žáci školy a zákonní zástupci nezletilých žáků školy požádat o příspěvek na úplatu za vzdělávání v základní umělecké škole a o příspěvek na náklady související s konáním aktivit organizovaných školou či jiné náklady spojené se vzděláváním a rozvojem dětí a žáků hudebního, tanečního a výtvarného oboru.

Podrobné informace naleznete v přiložených dokumentech.

Pokyn ředitele školy, kterým se provádí realizace Opatření ke zmírnění dopadů inflace na domácnosti v Praze pro roky 2022–2023. 

Příloha č. 1 (ke stažení)

Příloha č. 2 (ke stažení)

Pozor! Pokud příspěvek získáte, ponižte předepsanou částku již při platbě úplaty za vzdělávání. Děkujeme!