Vážení rodiče, rádi bychom Vás informovali, že Taneční oddělení naší školy jako každý rok otvírá přípravný taneční ročník. Přijímáme děti od 5 let.

Starší zájemci se mohou hlásit i do vyšších ročníků.

 

  • Naše Taneční oddělení působí v rámci školy již od roku 1980. Během této doby jsme se zúčastnili mnoha tanečních soutěží, přehlídek a vystoupení. Naše děti byly většinou oceněny na předních místech. Kromě těchto akcí pořádáme pravidelně veřejné závěrečné koncerty, Vánoční svátky si vždy připomeneme společně besídkou na tanečním sále.
  • Při výuce se vždy snažíme věnovat se každému dítěti individuálně podle jeho schopností a předpokladů, aby tanec a pohyb byly pro děti radostí.
  • Cílem Tanečního oddělení je skrz průpravná a technická cvičení kultivovat a zdokonalovat individuální pohybový slovník, rozvíjet u žáků rytmické cítění a hudební vnímavost, zvyšovat celkovou pohyblivost těla a tvořivý přístup k pohybu.

Informace k výuce:

Přípravné studium Tanečního oddělení je určeno pro děti od 5 do 7 let.

V rámci přípravného studia se děti formou her a tanečních, pohybových aktivit rozvíjejí své pohybové nadání, vnímání hudebního doprovodu, procvičují obratnost a pohyblivost a účastní se různých tanečních a pohybových her se zpěvem.

Základní studium I. stupně je určeno pro děti a mládež ve věku 7–14 let.

V rámci studia I. stupně žáci rozvíjejí a zdokonalují taneční techniku, kterou následně uplatňují ve svém tanečním projevu. Tvořivě pracují a ztvárňují hudební i nehudební podněty, učí se interpretovat zadaný pohyb, orientovat se v hudbě. Žáci se učí spolupracovat a zapojovat se do interpretačních a tvůrčích činností.

Základní studium II. stupně je určeno pro děti a mládež ve věku 14–19 let.

V rámci studia II. stupně se žáci seznamují se základy moderních tanečních technik (Josého Limóna a Duncan metodou) a prohlubují své znalosti z jejich předchozího studia. Věnují se improvizaci, v níž užívají pohybové principy tanečních technik, podílí se na tvorbě choreografií.

Přípravné studium pro děti ve věku
5-7 let

Délka studia: 1 až 2 roky

Vyučovací předmět:

Přípravná taneční výchova

Základní studium I. stupně pro děti ve věku
7-14 let

Délka studia: 7 let

Vyučovací předměty:

Taneční průprava, Taneční praxe, Scénický tanec,
Dějiny divadla a tance

Základní studium II. stupně pro děti ve věku
14-19 let

Délka studia: 4 roky

Vyučovací předměty:

Taneční praxe, Moderní tanec, Dějiny divadla a tance


Vyučující:

MgA. et Bc. Petra Houšková, DiS. 

MgA. Tereza Indráková, Ph.D.

BcA. Jakub Potoček - korepetice 


Rozvrh hodin:

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek
14:50-16:20

MgA. et Bc. Petra Houšková, DiS.
Scénický tanec

16:30-18:20

MgA. et Bc. Petra Houšková, DiS.
Scénický tanec

14:50-16:20

MgA. et Bc. Petra Houšková, DiS.
Přípravná taneční výchova

16:30-18:20

MgA. et Bc. Petra Houšková, DiS.
Taneční průprava

14:15-15:45

MgA. Tereza Indráková, Ph.D.
Přípravná taneční výchova

15:50-17:20

MgA. Tereza Indráková, Ph.D.
1. ročník

 

13:30-14:15

MgA. et Bc. Petra Houšková, DiS.
Dějiny divadla a tance

14:20-15:05, 15:10-16:40

MgA. et Bc. Petra Houšková, DiS.
Taneční praxe

16:45-17:30

MgA. et Bc. Petra Houšková, DiS.
Dějiny divadla a tance

15:00-18:00

MgA. et Bc. Petra Houšková, DiS.
Jevištní pohyb


Fotogalerie

Autorka fotografií: Anna Benháková

     

Studijní plán zaměření Tanec I. stupeň
Předmět Hodinová dotace Celkem
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník
taneční průprava 1 1 1         3
taneční praxe 1 0,5 1 1 0,5 0,5 0,5 5
scénický tanec   1 1 2 0,5 2,5 2 9
dějiny divadla a tance         1 1 1 3
sborový zpěv       1 1 1 1 4
Celkem 2 2,5 3 3 (+1) 2 (+1) 4 (+1) 2,5 (+1) 20 (+4)
                 
Studijní plán zaměření Tanec II. stupeň      
Předmět Hodinová dotace Celkem      
I. ročník II. ročník III. ročník IV. ročník      
Taneční praxe 1 1 1 1 4      
Moderní tanec 2 2 1 1 6      
Dějiny divadla a tance     1 1 2      
sborový zpěv 1 1 1 1 4      
Celkem 3 (+1) 3 (+1) 3 (+1) 3 (+1) 12 (+4)      
vyučovací předměty a hodinové dotace psané kurzívou jsou nepovinné a volitelné