Přijímací talentové zkoušky ke šk. roku 2024/2025 již proběhly, avšak máte-li zájem, můžete od 1.7. zaslat alespoň přihlášku (bez termínu přijímací zkoušky), pokud se nám uvolní kapacity, budeme Vás kontaktovat po 2. září 2024.


 Výsledky absolvovaných přijímacích zkoušek naleznete:

  • v odkazu z e-mailové zprávy, která přišla jako odpověď na odeslanou přihlášku

  • zde na stránkách ZUŠ, v tabulce, podle IDENTIFIKAČNÍHO ČÍSLA v přihlášce: Výsledky PTZ


Pokud jste byli přijati ke studiu, dostavte se prosím k zápisu v pondělí 2.9.2024 mezi 13:00-17:00. Upřesňující informace naleznete zde. Budou aktualizovány poslední týden v srpnu.


 

SLEDUJTE UČEBNÍ PLÁNY NA STRÁNKÁCH JEDNOTLIVÝCH ZAMĚŘENÍ V ZÁLOŽCE "OBORY"
 


Na základních uměleckých školách je stanoven následující rámec studia:

  • přípravné studium I. stupně – je určeno pro žáky ve věku 5 – 6 let (dosažených k 1.9. daného školního roku) - v tomto věku můžete přihlásit dítě v oboru Hudba do obecného zaměření Přípravné studium pro I. stupeň, nebo rovnou do: Hra na klavír, keyboard, housle, zobcovou flétnu, kytaru, bicí, akordeon. Během přípravného studia žák může vyzkoušet i několik různých zaměření, záleží ovšem na volných kapacitách v daných oborech.
    Pozor! Postup z přípravného studia hudebního oboru do I. stupně (kde už musí být konkrétní zaměření určeno) neprobíhá automaticky, jako u každé "přípravky" uchazeči absolvují přijímací talentové zkoušky k dalšímu studiu.
  • přípravné studium pro žáky ve věku 5 – 6 let (dosažených k 1.9. daného školního roku) je dostupné i v oboru Tanec a Výtvarná tvorba
  • studium I. stupně – organizuje se pro žáky od 7 let věku a starší a trvá 7 let, ke studiu na I. stupni mohou být přijati žáci i bez přípravného studia
  • přípravné studium II. stupně – pouze pro žáky hudebního oboru a je určeno uchazečům, kteří neabsolvovali první stupeň studia (délka studia je jeden rok)
  • studium II. stupně – se organizuje pro žáky minimálně od 14 let věku a starší a trvá 4 roky
  • studium pro dospělé – se organizuje pro žáky minimálně od 18 let věku, trvá 4 roky

Podrobnější informace k jednotlivým zaměřením jsou uvedeny v příslušných záložkách:
HUDEBNÍ OBOR

TANEČNÍ OBOR

VÝTVARNÝ OBOR 

PŘIHLÁŠKY se podávají pouze elektronicky, viz tlačítko nahoře nebo zde: On-line přihláška 

 

Kritéria hodnocení uchazečů u přijímací talentové zkoušky:


Hudební obor:

Fyzické dispozice ke zvolenému zaměření (20 bodů)
Rytmus, rytmické cítění (20 bodů)
Zpěv lidové písně, transpozice výš nebo níž (20 bodů)
Sluchové cvičení, intonace (20 bodů)
Motivace ke studiu (20 bodů)
                            MAX 100 bodů


Výtvarný obor:

Úroveň komponování tvarových, barevných a prostorových vztahů v obraze (40 bodů)
Úroveň výtvarného jazyka (20 bodů)
Vyspělost jemné motoriky a schopnost vizuo-motorické koordinace (15 bodů)
Osobitost výtvarného projevu uchazeče (10 bodů)
Hodnocení donesených domácích prací (10 bodů)
Slovní reflexe vlastního díla (5 bodů)
                             MAX 100 bodů

Taneční obor:

Držení těla a koordinace pohybu (20 bodů)
Pohyb v souladu s hudbou a vnímání její dynamiky (20 bodů)
Hudebně rytmické cítění (20 bodů)
Rytmizovaná chůze, běh, poskok (20 bodů)
Improvizace na dětské motivy (20 bodů)
                             MAX 100 bodů

 

ORIENTAČNÍ POČTY PŘIJÍMANÝCH UCHAZEČŮ PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/2025

Akordeon

1

Basová kytara

1

Bicí

5

Elektrická kytara

3

Housle

5

Keyboard

3

Klavír

5

Kytara

7

PHV

24

Populární zpěv

5

Příčná flétna

5

Saxofon

3

Sólový zpěv

5

Trubka

3

Varhany

3

Violoncello

1

Zobcová flétna

15

Taneční obor

20

Výtvarný obor

20