Přihlášky k přijímacím talentovým zkouškám pro školní rok 2024/2025 jsou již spuštěny. Všechny termíny pro jednotlivé obory a zaměření ještě nejsou stanoveny, budou průběžně doplňovány, děkujeme za pochopení.

Orientační přehled již vypsaných termínů:

klavír 10.6. a 11.6., 18.6. Vokovická 3
klasické varhany 10.6. a 11.6. Vokovická 3
housle, violoncello, kontrabas 20.5. a 12.6. Vokovická 3
klasická kytara 30.5. a 5.6. Půlkruhová 42
elektrická kytara 27.5. a 3.6. Vokovická 3
baskytara 28.5. a 4.6. Vokovická 3
akordeon 27.5. a 3.6. Vokovická 3
keyboard 27.5. a 3.6. Vokovická 3
bicí 28.5. a 4.6. Půlkruhová 42
taneční obor 23.5. a 27.5. Vokovická 3
flétna, klarinet, saxofon, trubka 27.5., 28.5. a 12.6. Vokovická 3
výtvarný obor 4.6., 5.6. a 17.6. Půlkruhová 42
přípravné studium - hudební obor 24.5. a 13.6. Vokovická 3
zpěv 28.5. a 13.6. Vokovická 3

 • V přihlášce si zapisuje každý uchazeč přímo konkrétní čas a místo zkoušky. Pokud nejsou k dispozici termíny pro Váš obor, vyčkejte, doplníme postupně další. Do příslušné budovy se prosím dostavte včas. Pokud ve zvolený čas nezvládnete přijít, je možno vyplnit přihlášku znovu, pro jiný termín.
 • Výsledky 1. kola přijímacích zkoušek budou zveřejněny postupně, nejpozději do konce června 2023. Z e-mailové zprávy, kterou bylo potvrzeno přijetí přihlášky, se k nim dostanete proklikem odkazu.

 Výsledky absolvovaných přijímacích zkoušek posléze naleznete:

 • v odkazu z e-mailové zprávy, která přišla jako odpověď na odeslanou přihlášku

 • zde na stránkách ZUŠ, v tabulce, podle IDENTIFIKAČNÍHO ČÍSLA v přihlášce: Výsledky PTZ

 

SLEDUJTE UČEBNÍ PLÁNY NA STRÁNKÁCH JEDNOTLIVÝCH ZAMĚŘENÍ V ZÁLOŽCE "OBORY"
 


Na základních uměleckých školách je stanoven následující rámec studia:

 • přípravné studium I. stupně – je určeno pro žáky ve věku 5 – 6 let (dosažených k 1.9. daného školního roku) - v tomto věku můžete přihlásit dítě v oboru Hudba do obecného zaměření Přípravné studium pro I. stupeň, nebo rovnou do: Hra na klavír, keyboard, housle, zobcovou flétnu, kytaru, bicí, akordeon. Během přípravného studia žák může vyzkoušet i několik různých zaměření, záleží ovšem na volných kapacitách v daných oborech.
  Pozor! Postup z přípravného studia hudebního oboru do I. stupně (kde už musí být konkrétní zaměření určeno) neprobíhá automaticky, jako u každé "přípravky" uchazeči absolvují přijímací talentové zkoušky k dalšímu studiu.
 • přípravné studium pro žáky ve věku 5 – 6 let (dosažených k 1.9. daného školního roku) je dostupné i v oboru Tanec a Výtvarná tvorba
 • studium I. stupně – organizuje se pro žáky od 7 let věku a starší a trvá 7 let, ke studiu na I. stupni mohou být přijati žáci i bez přípravného studia
 • přípravné studium II. stupně – pouze pro žáky hudebního oboru a je určeno uchazečům, kteří neabsolvovali první stupeň studia (délka studia je jeden rok)
 • studium II. stupně – se organizuje pro žáky minimálně od 14 let věku a starší a trvá 4 roky
 • studium pro dospělé – se organizuje pro žáky minimálně od 18 let věku, trvá 4 roky

Podrobnější informace k jednotlivým zaměřením jsou uvedeny v příslušných záložkách:
HUDEBNÍ OBOR

TANEČNÍ OBOR

VÝTVARNÝ OBOR 

PŘIHLÁŠKY se podávají pouze elektronicky, viz tlačítko nahoře nebo zde: On-line přihláška 

 

Kritéria hodnocení uchazečů u přijímací talentové zkoušky:


Hudební obor:

Fyzické dispozice ke zvolenému zaměření (20 bodů)
Rytmus, rytmické cítění (20 bodů)
Zpěv lidové písně, transpozice výš nebo níž (20 bodů)
Sluchové cvičení, intonace (20 bodů)
Motivace ke studiu (20 bodů)
                            MAX 100 bodů


Výtvarný obor:

Úroveň komponování tvarových, barevných a prostorových vztahů v obraze (40 bodů)
Úroveň výtvarného jazyka (20 bodů)
Vyspělost jemné motoriky a schopnost vizuo-motorické koordinace (15 bodů)
Osobitost výtvarného projevu uchazeče (10 bodů)
Hodnocení donesených domácích prací (10 bodů)
Slovní reflexe vlastního díla (5 bodů)
                             MAX 100 bodů

Taneční obor:

Držení těla a koordinace pohybu (20 bodů)
Pohyb v souladu s hudbou a vnímání její dynamiky (20 bodů)
Hudebně rytmické cítění (20 bodů)
Rytmizovaná chůze, běh, poskok (20 bodů)
Improvizace na dětské motivy (20 bodů)
                             MAX 100 bodů

 

ORIENTAČNÍ POČTY PŘIJÍMANÝCH UCHAZEČŮ PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/2025

Akordeon

1

Basová kytara

1

Bicí

5

Elektrická kytara

3

Housle

5

Keyboard

3

Klavír

5

Kytara

7

PHV

24

Populární zpěv

5

Příčná flétna

5

Saxofon

3

Sólový zpěv

5

Trubka

3

Varhany

3

Violoncello

1

Zobcová flétna

15

Taneční obor

20

Výtvarný obor

20