Studijní plán zaměření Hra na klarinet I. stupeň
Předmět Hodinová dotace Celkem
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník
hra na klarinet 1 1 1 1 1 1 1 7
hra v orchestru       1 1 1 1 4
hudební teorie I. 1 1 1 1 1     5
hra v souboru 1 1 1 1 1 1 1 7
komorní hra 1 1 1 1 1 1 1 7
jevištní pohyb 1 1 1 1 1 1 1 7
Celkem 2 (+3) 2 (+3) 2 (+3) 3 (+3) 3 (+3) 2 (+3) 2 (+3) 16 (+21)
                 
Studijní plán zaměření Hra na klarinet II. stupeň      
Předmět Hodinová dotace Celkem      
I. ročník II. ročník III. ročník IV. ročník      
hra na klarinet 1 1 1 1 4      
hra v orchestru 1 1 1 1 2 (+2)      
hudební teorie II. 1 1     2      
hra v souboru 1 1 1 1 4      
komorní hra 1 1 1 1 4      
jevištní pohyb 1 1 1 1 4      
Celkem 3 (+3) 3 (+3) 1 (+4) 1 (+4) 8 (+14)      
vyučovací předměty a hodinové dotace psané kurzívou jsou nepovinné a volitelné      

Vyučující:

MgA. Jakub Hrdlička

Jan Hrdlička