Úspěchy žáků:

V únoru 2021 získali Johanka a Edmund Grecovi
ze třídy pana učitele
Aliaksandra Yasinského ocenění na britské soutěži akordeonistů
Srdečně gratulujeme!

Vyučující:

Aliaksandr Yasinski 

Pavel Drešer

 

On-line koncert žáků pana učitele Yasinského najdete zde