Studijní plán zaměření Hra na akordeon I. stupeň
Předmět Hodinová dotace Celkem
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník
hra na akordeon 1* 1* 1 1 1 1 1 7
sborový zpěv       1 1 1 1 4
hudební teorie I. 1 1 1 1 1     5
hra v souboru 1 1 1 1 1 1 1 7
komorní hra 1 1 1 1 1 1 1 7
jevištní pohyb 1 1 1 1 1 1 1 7
Celkem 2 (+3) 2 (+3) 2 (+3) 3 (+3) 3 (+3) 2 (+3) 2 (+3) 16 (+21)
  *žáci mohou být po dohodě se zákonným zástupcem zařazeni do kroužku po 2 nebo 3
Studijní plán zaměření Hra na akordeon II. stupeň      
Předmět Hodinová dotace Celkem      
I. ročník II. ročník III. ročník IV. ročník      
hra na akordeon 1 1 1 1 4      
sborový zpěv     1 1 2      
hudební teorie II. 1 1     2      
hra v souboru 1 1 1 1 4      
komorní hra 1 1 1 1 4      
jevištní pohyb 1 1 1 1 4      
Celkem 2 (+3) 2 (+3) 2 (+3) 2 (+3) 8 (+12)      
vyučovací předměty a hodinové dotace psané kurzívou jsou nepovinné a volitelné      

Úspěchy žáků:

V únoru 2021 získali Johanka a Edmund Grecovi
ze třídy pana učitele
Aliaksandra Yasinského ocenění na britské soutěži akordeonistů
Srdečně gratulujeme!

Vyučující:

Aliaksandr Yasinski 

Pavel Drešer

 

On-line koncert žáků pana učitele Yasinského najdete zde