Studijní plán zaměření Hra na zobcovou flétnu I. stupeň
Předmět Hodinová dotace Celkem
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník
hra na zobcovou flétnu 1* 1* 1 1 1 1 1 7
hra v orchestru       1 1 1 1 4
hudební teorie I. 1 1 1 1 1     5
hra v souboru 1 1 1 1 1 1 1 7
jevištní pohyb 1 1 1 1 1 1 1 7
komorní hra 1 1 1 1 1 1 1 7
Celkem 2 (+3) 2 (+3) 2 (+3) 3 (+3) 3 (+3) 2 (+3) 2 (+3) 16 (+21)
  *žáci mohou být po dohodě se zákonným zástupcem zařazeni do kroužku po 2 nebo 3
Studijní plán zaměření Hra na zobcovou flétnu II. stupeň  
Předmět Hodinová dotace Celkem      
I. ročník II. ročník III. ročník IV. ročník      
hra na zobcovou flétnu 1 1 1 1 4      
hra v orchestru 1 1 1 1 2 (+2)      
hudební teorie II. 1 1     2      
hra v souboru 1 1 1 1 4      
komorní hra 1 1 1 1 4      
jevištní pohyb 1 1 1 1 4      
Celkem 3 (+3) 3 (+3) 1 (+4) 1 (+4) 8 (+14)      
vyučovací předměty a hodinové dotace psané kurzívou jsou nepovinné a volitelné      

 

Vyučující:

Mgr. Otakar Boháč 

MgA. Jakub Hrdlička, DiS.

MgA. Lenka Řeřichová

MgA. Barbora Haasová

Miroslav Matějka