Studijní plán zaměření Hra na bicí I. stupeň
Předmět Hodinová dotace Celkem
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník
hra na bicí nástroje 1 1 1 1 1 1 1 7
hra v souboru 1 1 1 1 1 1 1 4 (+3)
hudební teorie I. 1 1 1 1 1     5
jevištní pohyb 1 1 1 1 1 1 1 7
Celkem 2 (+2) 2 (+2) 2 (+2) 3 (+1) 3 (+1) 2 (+1) 2 (+1) 16 (+10)
                 
Studijní plán zaměření Hra na bicí II. stupeň      
Předmět Hodinová dotace Celkem      
I. ročník II. ročník III. ročník IV. ročník      
hra na bicí nástroje 1 1 1 1 4      
hra v souboru 1 1 1 1 2 (+2)      
hudební teorie II. 1 1     2      
jevištní pohyb 1 1 1 1 4      
Celkem 3 (+1) 3 (+1) 1 (+2) 1 (+2) 8 (+6)      
vyučovací předměty a hodinové dotace psané kurzívou jsou nepovinné a volitelné      

Vyučující:

Alojz Hédervári

Kamil Němec, DiS.