Studijní plán zaměření Hra na elektronické klávesové nástroje I. stupeň  
Předmět Hodinová dotace Celkem
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník
hra na EKN 1* 1* 1 1 1 1 1 7
sborový zpěv       1 1 1 1 4
hudební teorie I. 1 1 1 1 1     5
hra v souboru 1 1 1 1 1 1 1 7
komorní hra 1 1 1 1 1 1 1 7
jevištní pohyb 1 1 1 1 1 1 1 7
Celkem 2 (+3) 2 (+3) 2 (+3) 3 (+3) 3 (+3) 2 (+3) 2 (+3) 16 (+21)
  *žáci mohou být po dohodě se zákonným zástupcem zařazeni do kroužku po 2 nebo 3
Studijní plán zaměření Hra na EKN II. stupeň      
Předmět Hodinová dotace Celkem      
I. ročník II. ročník III. ročník IV. ročník      
hra na EKN 1 1 1 1 4      
sborový zpěv     1 1 2      
hudební teorie II. 1 1     2      
hra v souboru 1 1 1 1 4      
komorní hra 1 1 1 1 4      
jevištní pohyb 1 1 1 1 4      
Celkem 2 (+3) 2 (+3) 2 (+3) 2 (+3) 8 (+12)      
vyučovací předměty a hodinové dotace psané kurzívou jsou nepovinné a volitelné      

Vyučující:

Pavel Drešer

Aliaksandr Yasinski