Studijní plán zaměření Sólový zpěv I. stupeň
Předmět Hodinová dotace Celkem
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník
sólový zpěv 1 1 1 1 1 1 1 7
sborový zpěv       1 1 1 1 4
hudební teorie I. 1 1 1 1 1     5
jevištní pohyb 1 1 1 1 1 1 1 7
komorní zpěv 1 1 1 1 1 1 1 7
Celkem 2 (+2) 2 (+2) 2 (+2) 3 (+2) 3 (+2) 2 (+2) 2 (+2) 16 (+14)
                 
Studijní plán zaměření Sólový zpěv II. stupeň      
Předmět Hodinová dotace Celkem      
I. ročník II. ročník III. ročník IV. ročník      
sólový zpěv 1 1 1 1 4      
sborový zpěv     1 1 2      
hudební teorie II. 1 1     2      
jevištní pohyb 1 1 1 1 4      
komorní zpěv 1 1 1 1 4      
Celkem 2 (+2) 2 (+2) 2 (+2) 2 (+2) 8 (+8)      
vyučovací předměty a hodinové dotace psané kurzívou jsou nepovinné a volitelné      

Vyučující:

MgA. Tomáš Kočan 

Dagmar Vaňkátová 

Adam Born

Alena Manda Vacík