Vyučující:

Jana Brýdová

MgA. Tomáš Kočan 

Dagmar Vaňkátová