Studijní plán zaměření Hra na kytaru I. stupeň
Předmět Hodinová dotace Celkem
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník
hra na kytaru 1* 1* 1 1 1 1 1 7
hra v souboru     1 1 1 1 1 4 (+1)
hudební teorie I. 1 1 1 1 1     5
komorní hra 1 1 1 1 1 1 1 7
jevištní pohyb 1 1 1 1 1 1 1 7
Celkem 2 (+2) 2 (+2) 2 (+3) 3 (+2) 3 (+2) 2 (+2) 2 (+2) 16 (+15)
  *žáci mohou být po dohodě se zákonným zástupcem zařazeni do kroužku po 2 nebo 3
Studijní plán zaměření Hra na kytaru II. stupeň      
Předmět Hodinová dotace Celkem      
I. ročník II. ročník III. ročník IV. ročník      
hra na kytaru 1 1 1 1 4      
hra v souboru 1 1 1 1 2 (+2)      
hudební teorie II. 1 1     2      
komorní hra 1 1 1 1 4      
jevištní pohyb 1 1 1 1 4      
Celkem 3 (+2) 3 (+2) 1 (+3) 1 (+3) 8 (+10)      
vyučovací předměty a hodinové dotace psané kurzívou jsou nepovinné a volitelné      

Vyučující:

MgA. Miloslav Klaus, ředitel školy 

Iveta Rýchliková

Pavel Zacharov

Zuzana Jirešová