Studijní plán zaměření Hra na příčnou flétnu I. stupeň
Předmět Hodinová dotace Celkem
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník
hra na příčnou flétnu 1 1 1 1 1 1 1 7
hra v orchestru       1 1 1 1 4
hudební teorie I. 1 1 1 1 1     5
hra v souboru 1 1 1 1 1 1 1 7
komorní hra 1 1 1 1 1 1 1 7
jevištní pohyb 1 1 1 1 1 1 1 7
Celkem 2 (+3) 2 (+3) 2 (+3) 3 (+3) 3 (+3) 2 (+3) 2 (+3) 16 (+21)
                 
Studijní plán zaměření Hra na příčnou flétnu II. stupeň  
Předmět Hodinová dotace Celkem      
I. ročník II. ročník III. ročník IV. ročník      
hra na příčnou flétnu 1 1 1 1 4      
hra v orchestru 1 1 1 1 2 (+2)      
hudební teorie II. 1 1     2      
hra v souboru 1 1 1 1 4      
komorní hra 1 1 1 1 4      
jevištní pohyb 1 1 1 1 4      
Celkem 3 (+3) 3 (+3) 1 (+4) 1 (+4) 8 (+14)      
vyučovací předměty a hodinové dotace psané kurzívou jsou nepovinné a volitelné      

Vyučující:

MgA. Lenka Řeřichová

MgA. Barbora Haasová

Miroslav Matějka