Vyučující:

MgA. Lenka Řeřichová

MgA. Lenka Schichová