Žáci s individuálním studijním plánem Hudební teorie v I. cyklu (1.-5 ročník)
se dostaví k pololetnímu přezkoušení
pondělí 12.6. a 19.6. 14:00 – 17:00 hodin (zkouší H. Dykastová)
úterý 20.6. 14:00 – 17:30 hodin (zkouší M. Filek)
středa 14.6. a 21.6. 15:15 – 17:15 hodin (zkouší M. Filek)

Žáci s individuálním studijním plánem Hudební teorie ve II. cyklu (1. a 2.r. II.stupně)
se domlouvají individuálně s p. uč. Bornem (adam.born@zusmasaryk.cz)

 

Vyučující:

Hana Dykastová 

Ing. Bc. Michal Filek

Adam Born, DiS.


Rozvrh hodin pro školní rok 2023/2024 (ZMĚNA VYHRAZENA):

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek
13:45-14:30

Hana Dykastová
HT I. - 1.ročník

14:35-15:20

Hana Dykastová
HT I. - 2.ročník

15:25-16:10

Hana Dykastová
HT I. - 3.ročník

16:15-17:00

Hana Dykastová
HT I. - 4.ročník

17:05-17:50

Hana Dykastová
HT I. - 5.ročník

13:50-14:35

Ing. Bc. Michal Filek
HT I. - 2.ročník

14:40-15:25

Ing. Bc. Michal Filek
HT I. - 3.ročník

15:30-16:15

Ing. Bc. Michal Filek
HT I. - 1.ročník

16:20-17:05

Ing. Bc. Michal Filek
HT I. - 3.ročník

17:10-17:55

Ing. Bc. Michal Filek
HT I. - 4.ročník

14:00-14:45

Ing. Bc. Michal Filek
HT I. - 1.ročník

14:50-15:35

Ing. Bc. Michal Filek
HT I. - 4.ročník

15:40-16:25

Ing. Bc. Michal Filek
HT I. - 5.ročník

 
 
 
14:30-15:15

Adam Born

HT II. - 1.ročník

 

15:20-16:05

Adam Born
HT II. - 2.ročník

HT - I = Hudební teorie pro 1.-5. ročník je určena pro žáky hudebních oborů I. cyklu 

HT - II = Hudební teorie pro 1.-2. ročník je určena pro žáky hudebních oborů II. cyklu 

PHV 1 = Přípravná hudební výchova je určena pro děti z Mateřských škol

PHV 2 = Přípravná hudební výchova je určena pro žáky 1. třídy Základní školy