Vyučující:

MgA. Lukáš Vendl, Ph.D.


Škola získala v roce 2017 dva krásné nástroje, které obohacují možnosti výuky mimořádným způsobem:

Varhanní pozitiv Daniel Přib, 5 rejstříků

a dvoumanuálové cembalo, kopie Mietke 1718, firmy Bečička-Hüttl-Šefl