Vážení žáci a rodiče, od středy 25. listopadu 2020 je rozhodnutím MŠMT možná i prezenční forma výuky ("jeden na jednoho"), sledujte prosím aktuální informace.

Aktuality

 

Vážení rodiče,

 

jak pravděpodobně již víte, vláda ČR v minulém týdnu svým opatřením rozhodla, že vzhledem k současnému vývoji počtu nakažených (COVID-19) bude od středy 25. 11. 2020 výuka v základních uměleckých školách probíhat nadále distančně.

 

Je avšak umožněna prezenční individuální výuka a prezenční individuální konzultace (jeden pedagogický pracovník a jeden žák); u konzultace může být přítomen zákonný zástupce žáka.

 

Všichni se těšíme na možnost obnovení alespoň částečné prezenční výuky, protože osobní kontakt s dětmi není při uměleckém vzdělávání ničím nahraditelný. Dovolte, abych vás ale zároveň informoval, že u některých oborů (zpěv, hra na dechové nástroje), zůstává přenos nákazy nadále více rizikovější, na což MŠMT ČR již v předcházejícím období upozorňovalo.

 

Z tohoto důvodu vám nabízíme možnost, abyste se sami mohli rozhodnout, po konzultaci s vyučujícím pedagogem, zda v současné době využijete možnost prezenční výuky i v těchto oborech se zvýšeným rizikem nebo bude dítě nadále pokračovat v dosavadní distanční podobě vzdělávání. Za tímto účelem vás budou učitelé v následujících dnech osobně kontaktovat.

 

V následujícím období zůstává distanční výuka v hromadných předmětech (hudební teorie, taneční obor, výtvarný obor).

 

V rámci vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (zejména tanec, zpěv, hra na dechové nástroje) nemusí žáci (ve třídě při prezenční výuce nebo při individuální prezenční konzultaci) nosit roušku.

 

 

 

Děkujeme za pochopení.

 

Přílohy: zdroj MŠMT

 

 

Opatření PES pro oblast školství

 

Provoz škol od 25.11.2020

 

 

 

 

 

 

 

POPULRN ZPV 

 

 

 

RE  doplneni k plakatu Sablony II foto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Znělka ZUŠ Charlotty Masarykové, autor: Pavel Drešer, trubka: Zdeněk Šedivý