Vážení rodiče, čtěte prosím aktuální situaci k provozu školy. Děkujeme.

Aktuality

 

Obnovení provozu školy!

V souladu s manuálem o ochraně zdraví a provozu základních uměleckých škol v období do konce školního roku 2019/2020 vydaným MŠMT 30.4.2020 informujeme o průběhu výuky v ZUŠ Charlotty Masarykové:

 

Od 11.5.2020 bude umožněna individuální prezenční výuka – tedy výuka hudebních oborů.

 

Po předložení podepsaného čestného prohlášení při prvním vstupu do školy a při dodržení všech pokynů k ochraně zdraví, které jsou zmíněny níže, budou učitelé vyučovat dle platných nebo s vámi domluvených rozvrhů.

Docházka ŽÁKŮ NENÍ POVINNÁ, po domluvě s vyučujícím může pokračovat i nadále výuka distanční formou. 

V hromadných předmětech (TO, HT, VO, PHV) pokračuje distanční výuka do pátku 15.5.2020.

 

 

Na základě vyhodnocení míry bezpečnostně-hygienických rizik spojených se začátkem výuky od pondělí 18. května 2020 v Hudební teorii a dalších skupinových předmětů do konce školního roku bude pokračovat výuka takto:

 

Hudební teorie I. a II. (HT I., HT II.) se bude nadále vyučovat distanční formou.

 

 Nabízíme ale pro žáky možnost individuálních prezenčních konzultací přímo ve škole za dodržení hygienických podmínek daných MŠMT.

 

 Individuální konzultaci si je ale třeba předem domluvit na určitý čas s příslušným učitelem.

Individuální konzultaci si je možné vyžádat opakovaně v rozsahu obvyklé týdenní prezenční docházky žáka do výuky.

 

Služební kontakty na učitele:

 

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  

(vedoucí oddělení HT)

 

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 

Přípravná hudební výchova (PHV) bude probíhat prezenčně ve škole podle platných rozvrhů, za dodržení bezpečnostních pokynů daných v manuálu MŠMT

 

 

Služební kontakty na učitele:

 

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 

 

Taneční oddělení - vyučující již kontaktovali zákonné zástupce a žáky. Podmínky dané MŠMT budou splněny.

 

Služební kontakty na učitelky:

 

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

(vedoucí oddělení)

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 

 

Výtvarný obor - vyučující již kontaktovali zákonné zástupce a seznámila je s podrobným rozvrhem.

 

Služební kontakty na učitelku:

 

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Pěvecký sbor, hra v orchestru, hra v souboru a kytarový soubor se nevyučuje.

 

 

Výňatek z pokynů k zajištění ochrany zdraví (ze zveřejněného manuálu MŠMT):

 

Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.

 

Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky.

 

Každý žák bude mít s sebou sáček na uložení roušky.

 

Po přezutí v učebně si každý žák dezinfikuje ruce, dezinfekce bude v učebnách k dispozici. 

Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce v případě nezletilého žáka,

je důvodem k nevpuštění žáka do školy (popřípadě k vyřazení žáka ze vzdělávání).

 

 

Položky ke stažení:

 

Manuál MŠMT

 

Čestné prohlášení

 

 

Hlavní město Praha po jednání Bezpečnostní rady HMP s účinností od 10. 3. 2020 zastavila činnost Akademie umění kultury a umění pro seniory. 

 

 

RE  doplneni k plakatu Sablony II foto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Znělka ZUŠ Charlotty Masarykové, autor: Pavel Drešer, trubka: Zdeněk Šedivý