Vážení rodiče, čtěte prosím aktuální situaci k provozu školy. Děkujeme.

Talentové zkoušky

 

Vážení rodiče a žáci,


naše škola dodržuje zákonná ustanovení při přijímání ke vzdělání na Základní umělecké škole Charlotty Masarykové. Přijímání žáků ke vzdělání vychází z vyhlášky č. 71/2005 o základním uměleckém vzdělávání, §2.

Pravidla přijímacího řízení jsou též obsažena ve Školním řádu ZUŠ Charlotty Masarykové.

O zařazení žáků do tříd k jednotlivým učitelům rozhoduje ředitel školy.


Podmínkou přijetí na naši školu je úspěšné složení talentových zkoušek. Zjišťovací zkouška je koncipována v rozsahu přirozené muzikálnosti a rytmického cítění - přiměřeně věku dítěte. 

Každoročně také pořádáme Dny otevřených dveří, během nichž se uchazeči o studium mohou seznámit s  pedagogy, výukou a prostředím.

 

Den otevřených dveří 2019

 

Před návštěvou talentových zkoušek vyplňte prosím předem naši on-line přihlášku.

Věříme, že právě vaše děti uvítáme v našich řadách.

 

 Pijmac zkouky 2019

 

 

 PŘIHLÁŠKY PROSÍM POSÍLEJTE ON-LINE Z www.zusmasaryk.cz,

UZÁVĚRKA 31. KVĚTNA 2019

(doručené po tomto datu se budou vyřizovat až na konci srpna)

 
 
Znělka ZUŠ Charlotty Masarykové, autor: Pavel Drešer, trubka: Zdeněk Šedivý