Vážení žáci a rodiče, od pondělí 4. ledna 2021 je povolena výuka pouze distanční formou. Sledujte prosím aktuální informace.

Charakteristika oboru

Rozvrh hodin   Fotogalerie Kontakt

 

Základy výtvarné kultury (Přípravné studium) – děti 5,6 let

Výtvarná tvorba a kultura I. stupeň 7–14 , II. stupeň od 14 let

Věnujeme se:

        PLOŠNÉ TVORBĚ(malba, kresba, grafika, kombinované techniky)

        PLASTICKÉ A PROSTOROVÉ TVORBĚ

       (modelování, kašírování, základy keramiky, tvarování materiálu)

       VÝROBĚ MASEK

       AKČNÍ TVORBĚ

       TVORBĚ V PLENÉRU

           a návštěvě výstav

Žák získává dovednosti v mnoha formách a technikách výtvarné tvorby. Individuálně si osvojuje a rozvíjí výtvarný jazyk.

Učí se citlivě vnímat projevy výtvarné kultury.

 
Znělka ZUŠ Charlotty Masarykové, autor: Pavel Drešer, trubka: Zdeněk Šedivý