Přijměte pozvání na tradiční, již třináctý, koncert učitelských osobností do krásných prostor Tereziánského sálu v Břevnovském klášteře.

Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 

Informace o povinném subjektu

(Povinné údaje dle Vyhlášky č. 442/2006 Sb.)

Výroční zprávy

2014/2015
Znělka ZUŠ Charlotty Masarykové, autor: Pavel Drešer, trubka: Zdeněk Šedivý