Přijměte pozvání na tradiční, již třináctý, koncert učitelských osobností do krásných prostor Tereziánského sálu v Břevnovském klášteře.
Znělka ZUŠ Charlotty Masarykové, autor: Pavel Drešer, trubka: Zdeněk Šedivý