Věnujte prosím pozornost výsledkům talentových zkoušek

Hudební teorie

Závěrečné zkoušky z HT s individuálním plánem

Rozvrhy hodin 2018/2019

Ke stažení (žádost vyplňte, podepište a předejte vyučujícímu HT)

Žádost o povolení individuálního studia hudební teorie 
Znělka ZUŠ Charlotty Masarykové, autor: Pavel Drešer, trubka: Zdeněk Šedivý