Věnujte prosím pozornost k vyhlášení ředitelského volna na detašovaném pracovišti ZŠ Vokovická a výtvarném oboru v sídle školy v Půlkruhové!

Hudební teorie

Rozvrh závěrečného přezkoušení žáků s povoleným individuálním studiem HT

Zde najdete rozvrhy hodin HT a PHV na školní rok 2016/2017:

Rozvrhy hodin 2016/2017

Ke stažení (žádost vyplňte, podepište a předejte vyučujícímu HT)

Žádost o povolení individuálního studia hudební teorie 
Znělka ZUŠ Charlotty Masarykové, autor: Pavel Drešer, trubka: Zdeněk Šedivý