Věnujte prosím pozornost k informaci o zápisu na nový školní rok!

2015

 

08.06.2015 Den před narozeninovým koncertem k 55 výročí založení školy. Na zítřek byla špatná předpověď a tak se zastřešovalo pódium. V hlavní roli pedagog klarinetu, dlouholetý člen České filharmonie, pan Ivan Doksanský.

04.06.2015 V koncertním sále si zahráli sourozenci a pak dohromady i se svými rodiči.

1.06.2015  Módní přehlídka na zahájení Francouzského týdne v Rezidenci primátorky hl. města. Tuto prestižní akci kulturním programem zajišťovaly studentky pěveckého oddělení Jany Brýdové, na klavír improvizoval a naše zpěvačky doprovázel Jakub Potoček. Účasten byl velvyslanec Francie a paní radní a zastupitelka Ing. Mgr. Irena Ropková.

 

28.05.2015  II. Absolventský koncert. Předání paměťního listu a vystoupení absolventů

 

26.05.2015  Naše tradiční účast na nesoutěžní přehlídce hudebních škol v Praze "Libeňské jaro mladých" pořadané MČ Praha 8

 

25.05.2015  Ze života naší školy. Pořádáme nejen ty velké, veřejné koncerty...Na interních akcích v koncertním sále se naši žáci zdokonalují, aby pak mohli vystoupit a reprezentovat školu právě na těch "velkých", veřejných. Zde je malá fotoreportáž ze žákovských interních koncertů (malé harfenice jsou hosté koncertu)

 

19.05.2015  I. Absolventský koncert s gratulací.

 

19.05.2015  Koncert a výtvarná dílna pro žáky mateřských škol na zahradě naší školy. Přes částečnou nepřízeň počasí rekordní účast malých posluchačů!

 

18.05.2015  Harfové dopoledne s Kamilou Jouzovou pro žáky ze spádových základních škol. Na možnost si na harfu zahrát se stála dlouhá fronta. I pedagogický doprovod si zahrál...

 

17.05.2015  Z kytarového souboru Charlotta vznikly pro potřeby kytarové soutěže v Hradci Králové soubory dva - kvartet a septet. Na soutěži HRADECKÉ GUITARREANDO 2015 získal septet čestné uznání. Pro děti to znamenalo jisté zklamání, hráli výborně, ale takové soutěže prostě jsou. Tak příště!

 

15.05.2015  "Znovu a lépe" Výtvarný projekt Velvyslanectví Švédska v ČR-účast našeho výtvarného oddělení na této prestižní akci. 

Velvyslanectví Švédska zvolilo pro rok 2015-2016 téma „Sweden loves the Planet".

Výtvarný projekt s názvem „Znovu a lépe!“ byl určen žákům a studentům jakéhokoliv školského zařízení. Projekt si kladl za cíl přitáhnout pozornost žáků k životnímu prostředí. Úkolem žáků bylo vytvořit zahradní plastiku z recyklovaného materiálu tak, aby při jejím vzniku neutrpělo životní prostředí. Žáci si při práci na plastice osvojili znalosti o různých materiálech, jejich vlastnostech, vzniku a produkci. Zároveň se učí přemýšlet o tom, jak mohou svým výběrem a chováním ovlivnit budoucnost naší planety. Péče o přírodu a životní prostředí by měla prostupovat naší každodenní činností. Naše škola byla k účasti vybrána za kraj Hlavní město Praha. Výstava zhotovených plastik jednotlivých účastníků bude zahájena vernisáží na začátku června 2015. Veřejnosti bude zahrada zpřístupněna po dobu následujícího víkendu, posléze na vyžádání.

 

01.05.2015  Zájezd našich žáků do partnerské základní umělecké školy v Bystřici pod Hostýnem. Naši školu reprezentoval kytarový soubor Charlotta Jitky Hromádkové a klavírista Tomáš Poslední, žák Hany Černíkové. Kromě slavnostního koncertu v překrásném sále zámku zbylo i na doprovodný program. Navštívili jsme Poutní chrám - baziliku Nanebevzetí Panny Marie, vystoupali na zvonici (odvážlivci, jištění neméně odvážným pedagogickým doprovodem i na lávku na střeše baziliky) a ocenili překrásný zvuk varhan. A podvečerní koncert s vynikajícími výkony žáků obou škol byl radost poslouchat! Bylo o nás skvěle postaráno, těšíme se na návštěvu našich přátel  z Bystřice na závěrečném  koncertu 9. června 2015 na zahradě naší školy.

 

 

29.04.2015  Ze života školy. Oslava životního jubilea naší milé kolegyně, klavíristky, Aničky Kořánové a jejího padesátiletého pedagogického působení na naší škole. Vždy dobře naladěná, plná energie, jak jsme ji všichni, během jejího aktivního působení mezi námi, znali. Patří k zakládajícím členkám učitelského sboru. Máme Tě rádi Andulko.... Přejeme Ti hodně zdraví!!

 

 

13.04.2015  X. jubilejní koncert učitelských osobností s největší účastí publika vůbec. V průběhu koncertu jsme také ocenili vítěze krájských kol soutěží MŠMT v oborech klasický zpěv, hra trubku a zobcovou flétnu. Na závěr vystoupila náhodná kolegiální hudební sešlost Frakouni, která provedla premiéru a derniéru skladby našeho kolegy, autora znělky naší školy, Pavla Drešera. Vzhůru do další desítky koncertů!

 

 

 

19.03.2015  Kytarové oddělení uspořádalo koncertní večer se skladbami skladatele a klasika "zlatého období" rozvoje kytary Fernanda Sora  (1778-1839)

Všichni, kdo přispěli svým výkonem k úspěšnému večeru byli pak odměněni pamětním listem a úplně prvním výrobkem z nové keramické pece našeho výtvarného oddělní - keramickou miniaturou klasické kytary.

 

 

23.-24..02.2015  1. ročník Klavírní soutěže Charlotty Masarykové. Předsedkyní odborné poroty byla Doc. MgA. Dagmar Šimonková z Akademie múzických umění v Praze. Vynikající interpretační úroveň a obrovská motivace pro žáky klavírního oddělení. Skvělá práce kolegové! 

 

 

09.02.2015  Tradičně "Netradiční Masopustní večer" s nesoutěžní přehlídkou masek. 
Znělka ZUŠ Charlotty Masarykové, autor: Pavel Drešer, trubka: Zdeněk Šedivý