Přijměte pozvání na tradiční, již třináctý, koncert učitelských osobností do krásných prostor Tereziánského sálu v Břevnovském klášteře.

Akademie umění a kultury pro seniory hlavního města Prahy

Přihlášky ke studiu na nový tříletý cyklus Akademie je možné elektronicky i písemně (případně osobně) podávat od 3 . září 2018. Na dříve podané přihlášky nebude brán zřetel.Broura

 

 

On-line přihláška ke studiu
Akademie umění a kultury pro seniory hlavního města Prahy 
akademický rok 2015/2016 již není funkční. Studium je tříleté pro nové uchazeče uzavřené. Přihlašování ke studiu bylo ukončeno!

 

 

 

 

 

On-line přihláška ke studiu
Akademie umění a kultury pro seniory hlavního města Prahy
akademický rok 2015/2016

Vaše osobní údaje:
Jméno: Příjmení: Titul:
Datum narození: Místo narození:

Adresa:
Ulice: č.:
Město: PSČ:
Telefon: e-mail:Přihlašuji se ke studiu v umělecké oblasti:
Vyberte obor:


V případě, že již máte vybranou nějakou konkrétní činnost, které byste se rádi ve zvolené umělecké oblasti věnovali, prosím specifikujte ji:

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: V případě přijetí ke studiu je nutno v sekretariátu školy tuto přihlášku vlastnoručně podepsat

Znělka ZUŠ Charlotty Masarykové, autor: Pavel Drešer, trubka: Zdeněk Šedivý