Věnujte prosím pozornost k informaci o zápisu na nový školní rok!

Akademie umění a kultury pro seniory hlavního města Prahy

Dne 12. října 2015 proběhla v Písecké bráně v Praze 6 slavnostní Imatrikulace studentů 

- seniorů a 3-leté studium v Akademii umění a kultury HMP tak mohlo být zahájeno.

Studium je uzavřené, tříleté, nelze se tedy dále přihlašovat.

 Broura

 

 

On-line přihláška ke studiu
Akademie umění a kultury pro seniory hlavního města Prahy 
akademický rok 2015/2016 již není funkční. Studium je tříleté pro nové uchazeče uzavřené. Přihlašování ke studiu bylo ukončeno!

 

 

 

 

 

On-line přihláška ke studiu
Akademie umění a kultury pro seniory hlavního města Prahy
akademický rok 2015/2016

Vaše osobní údaje:
Jméno: Příjmení: Titul:
Datum narození: Místo narození:

Adresa:
Ulice: č.:
Město: PSČ:
Telefon: e-mail:Přihlašuji se ke studiu v umělecké oblasti:
Vyberte obor:


V případě, že již máte vybranou nějakou konkrétní činnost, které byste se rádi ve zvolené umělecké oblasti věnovali, prosím specifikujte ji:

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: V případě přijetí ke studiu je nutno v sekretariátu školy tuto přihlášku vlastnoručně podepsat

Znělka ZUŠ Charlotty Masarykové, autor: Pavel Drešer, trubka: Zdeněk Šedivý