Věnujte prosím pozornost k vyhlášení ředitelského volna na detašovaném pracovišti ZŠ Vokovická a výtvarném oboru v sídle školy v Půlkruhové!

Aktuality

 

 editelsk volno 2017

 

Doplněk č. 1 k vydanému  školnímu řádu ZUŠ Charlotty Masarykové dne 24. srpna 2015 č.j. 127/15

DOPLNĚK Č. 1 BYL PROJEDNÁN A SCHVÁLEN NA SCHŮZI PEDAGOGICKÉ RADY ZUŠ CHARLOTTY MASARYKOVÉ DNE: 15. ÚNORA 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Znělka ZUŠ Charlotty Masarykové, autor: Pavel Drešer, trubka: Zdeněk Šedivý